Flens RadioAmatörer

 


 

Klicka på resp. programpunkt för att läsa mer.

FB Följ oss på Facebook

_______________________________

Repeater

Av Göran Blumenthal, sm5hih@sk5um.se

Först en liten grundkurs i vad en repeater är. En repeater består av en mottagare och en sändare. Den repeterar via sändaren vad den hör på mottagaren. Den vanligaste typen av repeater är den som kallas FM-repeater. FM är en modulationstyp som t.e.x. rundradion sänder på. Det är likadan modulationstyp som vi använder. Sådana repeatrar har vi ett flertal av i Sverige, säkert över 100 stycken. Ett annat värde, förutom modulationstyp, som vi också pratar om i radiosammanhang är frekvens. Frekvensen är den hastighet som strömmen växlar, upp/ned, och mäts i Hertz. 1 hertz är ett för litet mått i våra sammanhang, vi använder kiloHertz och MegaHertz (kilo och mega betyder 1.000 resp 1.000 000 Hertz)

En repeater, eller kanske man på svenska skall säga relästation, är en teknik som radioamatörer använt sig av sedan tidigt 50-tal, långt innan mobiltelefonernas inträde i vår vardag. Med en handapparat, eller som många säger, en walki-talki, kan man nå kanske en mil eller så. Om man i stället placerar en repeater på en bergstopp så kan man nå den repeatern från flera mils avstånd, och repeatern kan i sin tur nå en motstation. också den på flera mils avstånd. Om du i stället för en handapparat använder en mobil station, med antenn på bakluckan eller taket, kan du nå kanske upp til 5-6 mil, d.v.s. 10-12 mil från dig via reatern vidare till motstationen.

Radioamatörerna har t.o.m. egna satelliter uppe med repeater i, och då når Du hela världen! Men då är det en annan teknik med modulation och antenner. Mer om detta finner du under menyn ovan Repeater/Satelliter

 

Diagram

Exemplet ovan är hämtat från Katrineholmsrepeatern (TX betyder sändare och RX betyder mottagare. Duplexer är en apparat som gör att man kan både sända och ta emot på samma antenn). De flesta repeatrar använder 145 eller 434 MHz (Betyder MegaHertz). Du ställer in din radio att lyssna på repeatern på en viss frekvens och när du sänder så gör Du det på en frekvens som är 0,6, 1,6 eller 2 MHz lägre än den du lyssnar på. (0,6 MHz kan också skrivas som 600 kHz). Detta att växla frekvens så här kallas duplex och på så sätt stör inte repeatern sig själv! Man talar ofta om skift (minusskift är det vanligaste i Sverige), d.v.s. apparaten skiftar till den lägre frekvensen när du pratar och den högre när du lyssnar. Kanske du tycker det här är lite krångligt, men med hjälp av bilden ovan klarnar det säkert.

Radioklubbar i de flesta städer, såväl hemma som utomlands, driver oftast en egen repeater. Här i Flen, där jag bor, har vi bl.a. en repeater som sänder på 145,750 MHz och lyssnar på 145,150 Mhz. Man säger att vi har 600 kHz minus-skift (Skillnaden mellan de båda frekvenserna). Medlemmarna i vår klubb samlas kring denna repeater och samtalar om olika intressen, inklusive radio.

Hög placering

 

Vår repeater på 434,750 Mhz, liksom så många andra, har fått en koppling till EchoLink. Det är ett system som gör att man via Internet kan koppla upp oss till andra repeatrar runt om i Sverige och/eller till övriga värden. Läs mer om detta under fliken EchoLink. Dessutom, via vår digitala repeater (DV som betyder Digital Voice) hör/sänder man så att hela Sverige hör varandra samtidigt. Även där kan man koppla sig vidare till övriga världen. D-Star är ett förhållandevis nytt system. Läs mer om detta under fliken D-Star.

Du kan kolla vilka repeatrar som finns i Sverige på hemsidan sk6ba.se. Klicka på Repeater där så ser du både kartor och listor. SK6BA är en radioklubb i Halland som övertagit ansvaret att hålla repeaterlistor aktuella åt oss radioamatörer och SSA, vår riksorganisation. SSA står för Sveriges Sändareamatörer. Kolla gärna deras hemsida ssa.se men bli inte rädd för alla tekniska uttryck och förkortningar! Vi hjälper Dig att förstå.

Avslutningsvis, om Du är intresserad av att bli radioamatör behöver Du inte köpa en massa radioapparater till en början. Du kan använda Din dator och via internet "köra" våra mottagare/sändare! Vad Du däremot behöver är ett radiocertifikat. Ring mig 0157 10391 eller sänd mig ett mail till sm5hih@sk5um.se, så skall jag berätta vilka kurser som finns och hur man gör.

Lycka till!

 

Vad tyckte du om den här notisen? Hade du någon glädje av den? Vill du att vi skall publicera flera grundläggande notiser om vår hobby?