Flens RadioAmatörer

 


 

Klicka på resp. programpunkt för att läsa mer.

FB Följ oss på Facebook

_______________________________

EchoLink

Hur använder jag echoLink på våran repeater?

OBS, EchoLink på vår SK5UM är f.n. ur funktion p.g.a. service/reparation

Av Göran Blumenthal, sm5hih@ssa.se

Allmän information: Repeater: SK5UM
Node: 271125
Frekvens: 434,750 + 432,750 MHz = (- 2 MHz shift)

Våran repeater använder SVX link programvaran (=Linux) och när man vill använda echolink behöver man sk. DTMF toner. Varje kommando ska man avsluta med fyrkant (#).

Mer information om echolink eller SVX link programmet finns på nätet:
http://www.echolink.org
http://svxlink.sourceforge.net/moreinfo.php

OBS! Kommandon timeout är 10 sec. Dvs. om ingen DTMF ton är mottagen inom 10 sek., blir mottagningsbuffert  rensat.

Öppna repeater: använd 1750 Hz eller DTMF ”5” ton.

Echolink kommando:
-          * (stjärna) indikation av node (=SK5UM) Men bara om den är skickat som ända DTMF ton. Annars är den en del av kommandon.

-          0 (noll) + # (fyrkant) = Hjälp funktion, använd hjälp funktionen när du behöver allmänt information om systemet eller om du har glömt någon kommandon.

-          1 (ett) # (fyrkant) = papegoja funktion, repeterar all du sänder. Kan man använda som simplex repeater eller att testa hur din modulation låter. Man avslutar kommando med # (fyrkant) igen.

-          2 (två) + # (fyrkant) = anslutning till echolink. När man vill ansluta till andra echolink stationer öppnar man echolink genom att använda detta kommando. Sen slå man stationens node nummer man vill ansluta till och avslutar med # (fyrkant) igen.

Efter QSO:n avslutar man med # (fyrkant), nu är förbindelse med andra stationen stängt. Sen avslutar man echolink funktionen genom att använda # (fyrkant) igen!

-          # (fyrkant) är att avsluta ett/varje kommando.

Förebild: 
Tryck PTT + DTMF ”5”         = repeater öppnar
Tryck PTT + DTMF ”2” + ”#” = anslutning till echolink
Tryck PTT + DTMF ”123456” + ”#”   = echolink stationens node nummer

Man får nu förbindelse och kan börja ett QSO. Efter QSO:t avslutar man med:
Tryck PTT + DTMF ”#”     = förbindelse med echolink station blir avstängd.

Tryck PTT + DTMF ”#” igen = echolink kommando är avsluten och man kommer tillbaka till repeater.

Lycka till !