Flens RadioAmatörer

 


 

Klicka på resp. programpunkt för att läsa mer.

FB Följ oss på Facebook

_______________________________

D-Star

D-Star

Vad är D-star?

Ja - "det är en himla bra fråga". Men vi kan börja med att se vad D-Star står för:

Digital
Smart
Technology for
Amateur
Radio

test

D-Star är ett digitalt system för tal och text. D-Star är ett system som har samma funktion som en repeater och EchoLink tillsammans, men oerhört mycket fler funktioner. I övrigt kan Du se av bilden ovan att det är ett system där man med sin egen amatörradio kan nå stationära, portabla och mobila amatörradiostationer runt hela vår jord med hjälp av Internet. Systemet har utvecklats under 7 - 8 år och är idag mycket avancerat med många funktioner, men trots det relativt lättanvänt. Personligen tror jag att det kommer att bli en fantastisk utveckling av systemet framöver också. Inom en tioårsperiod tror jag det användas av de flesta radioamatörer såväl till land som till sjöss, i luften och rymden. Häng med nu, redan från början!

Det är bara ett halvår sedan jag skrev den här sidan. Bara på den tiden har det kommit så mycket nytt att jag nu måste skriva om och uppdatera sidan. Så t.ex. behöver man inte längre registrera sig på D-Starnätet för att köra D-Star men sin radio. Är Du radioamatör är det bara att sätta igång med radioförbindelserna! Det har blivit betydligt enklare att länka sig till olika motstationer m.m.

Låt oss nu ta itu med vesäntligheterna.

Att komma igång.

OK - Du är nu stolt ägare till en jättefin radio för D-Star och jag tror att jag har rätt när jag påstår att Du funderar över hur man gör/kör sin första D-Starförbindelse? Ingen panik! Jag skall förklara de nödvändiga parametrar Du måste registrera i din radio för att komma igång, (bli QRV). Därefter är det bara att fråga Din motstationerna om tips och råd. Så, nu över till vesäntligheterna. 

Inställningar i radion

Nu är det dags att registrera inställningarna i Din radio. Vi tar som exempel Flen, där repeatern heter SK5UM och sänder på 434 MHz. Du skall då ställa in följande parametrar:

Det här med YOUR, Rpt1 o.s.v. ser lite olika ut i olika radioapparater. Det ser t.o.m. olika ut i olika ICOM-apparater. Men med hjälp av tabellen nedan kan Du säkert anpassa det hela till Din radio. Lycka till!

inställning

Första försöket

Vi är ju radioamatörer, och då skall inte alltid 1:a försöket fungera! Men vi provar ändå. Tryck in PTT:n och kort efter att Du släpt den skall Du höra ett pip. Om så sker och sidnalen som visas i displayen är rätt säger jag Grattis. Du har lyckats. Du kan nu hoppa över nedanstående avsnitt och fortsätta med Din första förbindelse. Om du får ett pip, men signalen i displayen är en annan än vad du förväntade dig, registrera då den signalen i stället och försök igen. Om Du inte får något svar, kolla att Du registrerat rätt i din radio och försök igen. Om Du fortfarande inte får något pip tillbaka nu så kan Du prova med att utnyttja någon HotSpot i närheten.

En HotSpot kan erbjudas av en radioamatör i närheten, eller startas av Dig själv. Vad som skiljer registreringen för en HotSpot i jämförelse med en repeater är att repeatershift skall stå på Duplex och shiftet skall vara minus 0 Hz! (Detta gäller i alla fall ICOM-stationer, fråga mig inte varför). Glöm inte att ställ in radions frekvens. När Du väl lyckas få et pip med rätt signal är du att gratullera. För många radioamatörer behövs det många försök och gärna hjälp av andra radioamatörer.

 

Din första förbindelse (QSO)

Hurra! Nu är vi klara, nu är det bara att ropa CQ eller ropa på kompisen. SK5UM är ansluten till en s.k. reflektor B på DCS010, vilket betyder att Du går ut i såväl Flen som i hela övriga landet. Men andra ord, det är anropskanalen här i Sverige och det är likadant på de flesta repeatrarna. Förutom anrop kan man även köra kortare QSO på den kanalen, flera 10-tals minuter under lågtrafiktid. Vill man prata längre byter man till en annan reflektor. Mer om det nedan.

Innan vi går vidare vill jag tipsa lite om hur man bäst talar i en D-Starradio.

Tips 1: Tala rätt. Undvik KalleAnka!

För att datorer, repeatrar m.m. skall hänga med så är mitt första tips att vänta. När jag säger "vänta" menar jag vänta en sekund eller två. När Din motstation släpper sin PTT så hörs snart wrr pip. Vänta ytterligare lite innan Du trycker in Din PTT. Och när Du har tryckt in PTT:n så vänta innan Du börjar prata! I annat fall är det lätt hänt att det blir "bitfel" och det låter det så som Kalle Anka och blir således obegripligt för motstationen. Således, följande gäller:

  • När Du skall prata, vänta efter pipet från repeatern, tryck in PTT:n och vänta sedan ytterligare innan Du börjar prata.
  • När Du slutat prata, vänta innan Du släpper PTT:n
Tips 2 Ropa CQ.

Ropa CQ ofta. Svara alltid när Du hör ett CQ på radion. Är det någon Du känner är det ju OK - är det någon Du inte känner så är det ännu mer OK. Att prata med okända och få nya vänner med samma intresse som du, är mest OK. Var absolut inte rädd för att prata med dem Du inte känner.

 

Länka

 En mycket spännande funktion i dStar är att länka sig till olika distrikt, talgrupper i Sverige eller andra amatörer över hela världen. Du kan även länka Dig ut till andra länder över hela vår planet. Från övrig amatörradio är vi vana att välja frekvens, repeater eller något annat för att nå vår motstationen. I D-Star ligger i och för sig repeatrarna på olika frekvenser, men övriga Sverige eller världen ligger på olika reflektorer. En reflektor, t.ex. våran anropsreflektor i Sverige DCS010B är en virituell "behållare" för en eller flera D-Starstationer. Exempel på sådana reflektorer är förutom DCS010B, DCS010K, en svensk "trafikkanal" för en tidsmässigt längre QSO. Det finns ett otal olika reflektorer, men börja med reflektor DCS010B (täckning hela Sverige) så ger sig det mesta relativt snart.

Avslutning

För att lära Dig mer rekommenderar jag att Du läser de levande dukumentet http://tekniksnack.se/files/Tekniksnack.pdf. Dessutom rekommenderar jag Dig att fråga alla amatörerna på nätet. Dom har mycket kunnande att bjuda på.

Hoppas jag har hjälpt dig lite att komma igång med D-star. Jag hoppas då att även Du hjälper andra att komma igång. Dessutom önskar jag att Du hjälper mig att göra denna sida till den bästa sida som finns för att komma igång på dStar. Har Du dessutom något tips på något mer jag kan skriva om blir jag mycket glad.

Lycka till på banden!

CUL 73 OM de Göran
som betyder: 
See You Later, Hjärtliga hälsningar, Old Man, från, Göran